Informácia o ochrane osobných údajov

I.

Vaša návšteva našich stránok aj Váš záujem nás veľmi tešia. Ochranu Vašich osobných údajov berieme vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

 

Po prečítaní týchto zásad zistíte:

 

-                 na základe akého právneho dôvodu sú Vaše osobné údaje spracúvané;

-                 po akú dlhú dobu sú osobné údaje spracúvané;

-                 či sú osobné údaje poskytované tretiemu subjektu;

-                 aké sú Vaše práva vo vzťahu k správcovi osobných údajov.

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť Versa Interactive and Publishing, s.r.o. , IČO: 52 301 117 , sídlo Pluhová 42, 83103 Bratislava (ďalej len „Versa Versa Interactive and Publishing “).

Versa Interactive and Publishing spracúva osobné údaje fyzických osôb („subjektov údajov“) v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým zákonom (č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ZOOÚ“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

II.

 

Osobné údaje, ktoré nám oznamujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou, alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok , spracúvame v súlade s právnymi predpismi. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov použité len na účely a za podmienok stanovených v tejto informácii.

 

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie k odberu služieb alebo k účasti v súťaži, diskusných fórach, anketách, vypísaní cien alebo za účelom realizácie zmluvy apod.

 

Vaše osobné údaje budú použité na informovanie o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a na optimalizáciu našich služieb pre Vás, prípadne na zasielanie obchodných oznamov, ako je uvedené ďalej, a to vždy len na účel, pre ktorý boli zhromaždené a v nevyhnutnom rozsahu.

 

Zasielanie obchodných oznámení

 

Vami poskytnutú e-mailovú adresu je správca osobných údajov oprávnený využiť na zasielanie obchodných oznámení, obsahujúcich informácie o novinkách, usporadúvaných akciách, súťažiach alebo o ponuke výrobkov a služieb správcu osobných údajov. V prípade, že si neprajete ďalšie zasielanie elektronických obchodných oznámení, môžete sa z odberu kedykoľvek bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte strany každého e-mailu obsahujúceho obchodné oznámenie.

 

Bezpečnosť

 

Správca osobných údajov prijíma a dodržiava technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracúvanie Vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaistený len k tomu poverenými osobami, ktoré sú zaviazané k povinnosti mlčanlivosti a k dodržiavaniu právnych predpisov

 

Cookies

 

Správca osobných údajov používa cookies na to, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery používateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať okrem iného na zisťovanie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky.

 

Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie o podmienkach používania cookies našej spoločnosti nájdete v Prehlásení k súborom cookies, ktoré je dostupné na tejto adrese: https://detiamy.sk/vyuzivanie-cookies.

 

Spracúvanie osobných údajov tretími stranami

 

Webové stránky našej spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností. Je našou povinnosťou Vás upozorniť na to, že ak kliknete na odkaz na akékoľvek takéto stránky, môže sa riadiť ochrana osobných údajov na týchto stránkach vlastnými zásadami pre ochranu osobných údajov, a správca osobných údajov nemôže byť zodpovedný za súlad podmienok ochrany osobných údajov tretích strán, teda prevádzkovateľov týchto iných webových stránok, s právnymi predpismi. Pri návšteve webových stránok tretích strán a pred poskytnutím Vašich osobných údajov na webových stránkach tretích strán si prosím skontrolujte ich zásady ochrany osobných údajov.

III.

 

Právny dôvod spracúvania osobných údajov

 

Správca osobných údajov spracúva osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov: