Správcom osobných údajov je spoločnosť Versa Interactive and Publishing, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pluhová 42, PSČ 831 03, IČO: 52 301 117, (ďalej len „Versa Interactive and Publishing, s. r. o.“ alebo „organizátor“).

 

I.

Versa Interactive and Publishing spracováva osobné údaje fyzických osôb ( " dotknutých osôb ") ako správca v súlade s platnou právnou úpravou, t.j. v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( „GDPR “)

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame v súlade s právnymi predpismi. Takto získané osobné údaje budú našou spoločnosťou ako správcom osobných údajov použité len na účely a za podmienok stanovených v tejto informácii. Vaše osobné údaje spracovávame len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne az vlastnej vôle.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností ustanovených osobitnými predpismi, ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv.

 

II.

Zapojením sa do projektu vyjadruje účastník dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami a súčasne udeľuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR "), bezplatný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zároveň účastník vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých fotografií  v rámci projektu „Narodeninová párty na hrade v časopise Šikovníček“ spoločnosti Versa Interactive and Publishing.

Zároveň účastník vyjadruje dobrovoľne súhlas s použitím týchto údajov a prípadných fotografií v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach správcu, ak je toto použitie v súvislosti s touto súťažou, a to po dobu 1 rok od udelenia súhlasu.