Versa Interactive and Publishing, s. r. o.
Pluhová 42
831 03 Bratislava

 

Obchodná riaditeľka:

 

Silvia Grossmannová

[email protected]

0903 71 00 25

 

 

Obchodní manažéri:

 

Lucia Mlatecová

[email protected]     

0902 93 88 88

Milada Šedivá

[email protected]      

0918 39 93 54

Drahomíra Šišková

[email protected]

0911 55 66 82