Versa Interactive and Publishing, s. r. o.
Pluhová 42
831 03 Bratislava

 

Obchodná riaditeľka:

 

Silvia Grossmannová

grossmannova@versainteractive.sk

0903 71 00 25

 

 

Obchodní manažéri: